Formulář zdravotní způsobilosti ke stažení

20.02.2015 09:47

Každý sportovec v našem oddíle je dle zákona povinnen absolvovat 1x ročně lékařskou prohlídku. Za provedení prohlídky zodpovídají u nezletilých zákonní zástupci. Klub provádí archivaci pro případnou kontrolu. Zdravotní prohlídku proveďte co nejdříve a formulář odevzdejte klubu. Bez prohlídky není možná registrace sportovce.

zadost_o_posouzeni_zdravotni_zpusobilosti_k_telesne_vychove_a_sportu.pdf (315891)